Where to find us

Where to find us

Gräsbo Skola is in the country side. The real rural country side. Not even a bus in sight. Nearest bus stop is 5 km away. Just ask and we will pick you up in Uppsala or Östervåla.  

Vid kyrkan tag av på väg 800 mot Huddunge.
Efter ca 5 km öppnar sig skogen och efter en liten bro ser du Gräsboskylten. Andra huset på höger sida.

Ca 50 km
Kör väg 272 mot Östervåla.
Vid kyrkan i Östervåla tag av vänster på väg 800 mot Huddunge.
Efter ca 5 km öppnar sig skogen och efter en liten bro hittar du Gräsboskylten.
Andra huset på höger sida

Ca 82 km
Kör av E4 mot Månkarbo. I Månkarbo sväng mot Östervåla. Vid kyrkan i Östervåla tag av vänster på väg 800 mot Huddunge.
Efter ca 5 km öppnar sig skogen och efter en liten bro hittar du Gräsboskylten. Andra huset på höger sida

Bed and Breakfast på landet