Gräsbo historia

Lite kort om Gräsbo bys historia. Lite längre ner om skolans historia

Vid den gamla strandkanten norr om Gräsbo finns en gammal stenåldersboplats. Några hällristningar finns väster om gamla byn. Det är en häll med gropar troligen bronsålder och sen älvkvarnskult. Under järnåldern var Vretaån farbar ända mot Huddunge. Vid Nordsjö, en idag igenvuxen sjö, finns rester av en hamnanläggning och ett antal järnåldersgravar.

Stenålderby från en gammal skolplansch

Gräsbo är en gammal by.  Namnet kommer troligen från de stora ängsmarkerna ner mot Vretaån.

Boskapsskötsel en var viktig näring för byn. Det är bara att läsa i gamla skattelängder och i Armens arkiv som visar att Gräsbo inte bara exporterade kött till Svenska armen nere i Europa utan även enorma mängder tunnor med humle till en törstig armé. En vanlig gård var förr skyldig att ha 20 humlestörar. I Gräsbo var det vanligt med 5000 per gård. Enorma mängder öl!

Humleplockning

I dokumenten hittas en första  referens från 1200 talet och då låg det två gårdar och en frälsegård i Gräsbo. I den nya Upplandslagen  från 1296 finns Gräsbo med som hamna under Våla härad. Eftersom begreppet hamna härstammar från ledungen, den vikingatida sjökrigsordningen, så är det troligt att Gräsbo tillsammans med de övriga hamnorna i Våla är förhistoriska boplatser.  Nästa referens är ett arvskifte i mitten på 1300-talet.

Enligt vad de gamla har sagt så låg husen så tätt i gamla Gräsbo by att man kunde hoppa mellan hustaken. Gamla Gräsbo låg ungefär där kraftledningen passerar vägen mot Huddunge. Det enda som finns kvar där, är resterna en humlegård.

 

 

Bed and Breakfast på landet